Rezumatele lucrărilor științifice se trimit în limba română și/sau engleză, până la data de 10 septembrie 2020 astfel:
• accesând secţiunea “Trimite rezumat” de pe site-ul www.medicinaurgenta.ro;
• prin e-mail, ca fişier ataşat, pe adresa: contact@medicinaurgenta.ro.

Forma de prezentare a lucrărilor științifice în cadrul conferinței:
prezentare orală (8 minute plus 2 minute pentru discuții).

 

Atenţie!
Nu puteţi trimite rezumate înainte de a vă înscrie!
Vor fi publicate numai rezumatele la care cel puţin unul din autori a achitat taxa de participare.

Pentru rezumatele trimise prin e-mail trebuie sa respectaţi instrucţiunile din secţiunea “Instrucţiuni de redactare”, iar pentru cele înscrise direct pe site trebuie să urmaţi instrucţiunile de pe pagina web aferentă. Se acceptă doar lucrări nepublicate, autorii asumându-şi integral răspunderea asupra conţinutului.

Confirmări
Rezumatele acceptate de către comitetul ştiinţific vor fi confirmate autorilor prin e-mail după data de 20 septembrie 2020.

Instrucţiuni de redactare

Vă rugăm să respectaţi următoarele cerinţe de redactare în cazul trimiterii rezumatelor prin e-mail:

– rezumatul nu poate conţine mai mult de 250 cuvinte;
– rezumatul va fi trimis în limba română şi/sau în limba engleză, ca două rezumate distincte;
– tot textul se scrie fără aliniat de paragraf sau alte indentări;
– rezumatul nu va fi formatat;
– rezumatul va fi redactat cu diacritice.

Rezumatul trebuie să cuprindă:
– titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spaţiile) nu poate fi mai lung de 200 de caractere;
– numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: iniţiale prenume (în cazul bărbaţilor) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiţi titluri profesionale/academice);
– numele autorului ce va prezenta lucrarea trebuie subliniat; după lista autorilor se va lăsa un rând liber;
– afilierea (secţie, instituţie, oraş, ţară), atât a primului autor, cât şi a coautorilor. Se scrie totul pe un rând, urmat de un nou rând liber. Prima literă a fiecărui cuvânt trebuie scrisă cu majusculă;
– se va însera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
– textul propriu-zis trebuie să respecte structura cunoscută: introducere, material şi metodă, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”);
– textul trebuie să conţină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
– nu se acceptă grafice şi tabele în rezumat;
– toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.