Dragi colegi și parteneri,

Având în vedere contextul epidemiologic actual și măsurile de prevenție ce se impun in vederea limitării numărului de infecții cu COVID – 19, vă anunțăm că desfășurarea Conferinței Naționale de Medicină de Urgență și Catastrofă se va amâna pentru perioada 8 – 10 octombrie 2020, în aceeași locație: Palatul Culturii. Noul termen limită pentru înscrierea cu taxă redusă, trimiterea rezumatelor și rezervarea cazării este 5 septembrie 2020.

Suntem convinși că veți întelege această decizie, în condițiile în care prioritatea tuturor în aceste momente este siguranța populației și binele pacienților noștri. Suntem implicați cu toții în procesul de minimizare a efectelor acestei pandemii, iar eforturile noastre ca medici trebuie să se îndrepte simultan în două direcții: atât în folosul pacienților noștri – cărora le dedicam în aceste săptămâni cea mai mare parte a energiei noastre, cât și pentru protecția noastră, a colegilor, familiei, prietenilor și a tuturor celor din jurul nostru.

Este vital să acționăm împreuna, concertat și echilibrat; în egală măsură este important să ne informăm corect și să acționăm la standardul de profesionalism pe care îl presupune specializarea noastră.

În numele Comitetului de Organizare al conferinței mulțumesc pentru înțelegere și cooperare tuturor participanților, partenerilor și expozanților conferintei noastre.

Să ne vedem cu bine in octombrie!

Prof. Dr. Diana Cimpoesu
Președintele Conferinței Naționale a Societății de Medicină de Urgență și Catastrofă din România
Șeful Departamentului UPU-SMURD – Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași

Dear colleagues and partners,

Given the current epidemiological context and the preventive measures that are required in order to limit the number of infections with COVID – 19, we hereby announce you that the National Conference on Emergency Medicine and Disaster will be postponed for the period 8 – 10 October 2020, in the same location: The Palace of Culture. The new deadline for low tax registration, sending abstracts and accommodation booking is September 5, 2020.

We are convinced that you will understand this decision, given that the priority of us all at this moment is the safety of the population and the good of our patients. We are all involved in the process of minimizing the effects of this pandemic and our efforts as physicians have to go simultaneously in two directions: the benefit of our patients – to whom we devote most of our energy in these weeks -, and the protection of ourselves and of those around us, colleagues, family, friends.

It is vital to act together, concerted and balanced; it is equally important to inform ourselves correctly and to act to the standards of professionalism required by our specialization.

On behalf of the Conference Organizing Committee, I thank all the participants, partners and exhibitors of our conference for their understanding and cooperation.

Let’s us all meet in October!

Diana Cimpoesu MD, PhD
President of the National Conference of the Emergency and Catastrophe Medicine Society of Romania
Head of the UPU-SMURD Department – „Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iasi

înregistrare

—–

Înregistrarea online este cea mai rapidă și mai facilă formulă prin care puteți securiza participarea dumneavoastră la eveniment.

~

Contul meu

—–

Accesați oricând contul dvs. de participant la eveniment pentru efectuarea plăților și rezervarea cazării.