Lucrări științifice
h

Rezumate

Rezumatele se vor trimite până la data de 25 septembrie 2023. Vor fi publicate în Volumul de rezumate al Conferinței.

i

Lucrări in extenso

Lucrările in extenso se vor trimite până la data de 25 septembrie 2023 și vor fi publicate într-un volum cu ISBN, sub editura Gr. T. Popa Iași.

Detalii despre rezumate

Rezumatele lucrărilor științifice se trimit în limba română și/sau engleză, până la data de 25 septembrie 2023 astfel:
• accesând secţiunea „Trimite rezumat” de pe site-ul www.medicinaurgenta.ro;
• prin e-mail, ca fişier ataşat, pe adresa: contact@medicinaurgenta.ro.

Forma de prezentare a lucrărilor științifice în cadrul conferinței:
prezentare orală (8 minute plus 2 minute pentru discuții).

 

Atenţie!
Nu puteţi trimite rezumate înainte de a vă înscrie!
Vor fi publicate numai rezumatele la care cel puţin unul din autori a achitat taxa de participare.

Pentru rezumatele trimise prin e-mail trebuie sa respectaţi instrucţiunile din secţiunea “Instrucţiuni de redactare”, iar pentru cele înscrise direct pe site trebuie să urmaţi instrucţiunile de pe pagina web aferentă. Se acceptă doar lucrări nepublicate, autorii asumându-şi integral răspunderea asupra conţinutului.

Confirmări
Rezumatele acceptate de către comitetul ştiinţific vor fi confirmate autorilor prin e-mail după data de 05 octombrie 2023.

Instrucţiuni de redactare

Vă rugăm să respectaţi următoarele cerinţe de redactare în cazul trimiterii rezumatelor prin e-mail:

– rezumatul nu poate conţine mai mult de 250 cuvinte;
– rezumatul va fi trimis în limba română şi/sau în limba engleză, ca două rezumate distincte;
– tot textul se scrie fără aliniat de paragraf sau alte indentări;
– rezumatul nu va fi formatat;
– rezumatul va fi redactat cu diacritice.

Rezumatul trebuie să cuprindă:
– titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spaţiile) nu poate fi mai lung de 200 de caractere;
– numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: iniţiale prenume (în cazul bărbaţilor) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiţi titluri profesionale/academice);
– numele autorului ce va prezenta lucrarea trebuie subliniat; după lista autorilor se va lăsa un rând liber;
– afilierea (secţie, instituţie, oraş, ţară), atât a primului autor, cât şi a coautorilor. Se scrie totul pe un rând, urmat de un nou rând liber. Prima literă a fiecărui cuvânt trebuie scrisă cu majusculă;
– se va însera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
– textul propriu-zis trebuie să respecte structura cunoscută: introducere, material şi metodă, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”);
– textul trebuie să conţină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
– nu se acceptă grafice şi tabele în rezumat;
– toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.

Detalii despre lucrările in extenso

Lucrările in extenso se vor trimite până la data de 25 septembrie 2023 și vor fi publicate într-un volum cu ISBN, sub editura Gr. T. Popa Iași.

Instrucţiuni de redactare

Materialele nu vor depăși:
– articole originale – 6 pagini/2.500 cuvinte;
– articole tip trecere în revistă (review) și actualități (update) – 8 pagini/3500 cuvinte;
– articole tip prezentare de caz – 4 pagini/1.700 cuvinte;
– note clinice și experimentale – 3 pagini/1.300 cuvinte;
– recenzii, articole tip scrisoare către editor, informări asupra unor reuniuni științifice – o pagină/450 cuvinte.

Titlul și autorii
Titlul trebuie sa fie cat mai scurt, elocvent pentru continutul manuscrisului. Numele autorilor vor fi scrise cu litere de rand, prenumele precedand numele, pentru autori prescurtat, pentru autoare intreg. Afilierea va cuprinde institutia (Universitate si Facultate/Spital) si departamentul pentru fiecare autor.

Figurile si tabelele trebuie inserate echilibrat in text. Fiecare figura sau tabel trebuie sa fie insotite de titlu si legenda.

Figurile, numerotate cu cifre arabe, vor avea o latime de 6,5 cm (pentru a se incadra pe o coloana) sau de 13,5 cm (pentru a se incadra pe ambele coloane) si vor fi mentionate in text in paranteza cu caractere drepte (fig. 1).
Figurile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
– fotografiile color scanate la o rezolutie de minim 300 dpi si prelucrate ulterior pe calculator, fisier original (*.TIFF, *.JPG);
– imaginile color (desene, grafice) realizate pe calculator (in alb-negru cu contrast), cu text lizibil, mentionate in text, fisier original (*.XLS, *.CDR);
– prelucrarea imaginilor trebuie redusa la minimum, fiind acceptate doar scalari si/sau eventual modificari ale contrastului si luminozitatii;
– adaugarea de indicatori/marcaje care sa permita identificarea anumitor puncte de interes este permisa;
– acestea vor fi insotite de o legenda adecvata;
– modificarile imaginilor susceptibile a altera semnificatia acestor nu sunt acceptate.

Titlul si legenda figurilor vor fi scrise conform modelului:
Fig. 2. Rezultatele clonarii moleculare

Tabelele (editate cu font Arial Narrow) vor fi numerotate cu cifre romane, mentionate in text in paranteze (tab. III), vor fi inserate in text si vor avea o latime de 6,5 cm sau de 13,5 cm, fara sa depaseasca latimea unei pagini.
Titlul tabelului, scris cu majuscule, formatat stanga-dreapta va fi pozitionat deasupra tabelului conform modelului:
TABELUL III
Date analitice comparative

Bibliografia (cu majuscule)
Referintele bibliografice trebuie numerotate cu cifre arabe in ordinea aparitiei in text (deci nu in ordine alfabetica). Bibliografia, citata conform modelului Vancouver, va fi plasata la sfarsitul articolului si va cuprinde numai referintele citate in text (prin mentionarea in paranteza a numarului referintei). Abrevierea titlurilor revistelor se va face conform Index Medicus.
Daca un articol are maximum 6 autori vor fi transcrise toate numele. In cazul in care sunt 7 sau mai multi autori, se vor mentiona doar numele primilor 3 autori la care se adauga abrevierea et al.

Sunt acceptate urmatoarele forme de scriere a bibliografiei:
A. Articole din reviste:
Amura SG. Neurotransmitter transportor: recent progress. Ann Rev Neurosci 1993; 16: 73-93.
Tonis PJ, von Sandick JW, Nieweg OE et al. The hidden sentinel node in breast cancer. Eur J Nucl Med 2002; 29: 305-311.
B. Carti:
– Titlul unei carti:
Ashcroft FM. Ion Channels and Disease. San Diego, London: Academic Press, 2000.
– Capitol dintr-o carte:
Pandiom MR, Fischer DA. Immunoradiometric assays. In: Scabes CG editor. Handbook of Endocrine Research Techniques. New York, London: Academic Press, 1993, 26-52.